Ekstrand Sjötjänst

Ekstrand sjötjänst är ett företag som växt fram genom en lång erfarenhet inom branschen, vi strävar alltid efter att göra ett så bra jobb som möjligt oavsett om det gäller en kort bogsering eller ett större stålprojekt som fortlöper under flera månader. 

Vi har flexibiliteten och resurserna att anta oss de flesta uppdragen och vi uppfyller samtliga av transportstyrelsen ställda krav.

Röjvik & Oskar

SIGILL_SKôLD_VéNSTER_STOR_SVART_TEXT