Bemanning av fartyg

Vi bemannar samtligt tonnage, framförallt det mindre i Kusttrafik samt skärgårds trafik huvudsakligt med management i fast trafik men även diverse projekt såsom transport av fartyg, bogsering, skrotning av fartyg, transport av mudderverk samt pråmar. Vi uppfyller samtliga av transportstyrelsen ställda krav