Klassning av fartyg

Vi utför besiktningar av samtliga tonnage för att av myndigheter ställda krav kunna arbeta inom godkända fartområden, kontakta oss ifall ni vill veta mer.