Bemanning av fartyg
Vi bemannar samtliga tonnage, framförallt mindre tonnage i kusttrafik och skärgårdstrafik. Men även diverse projekt såsom transport av fartyg, bogsering, skrotning av fartyg, transport av mudderverk samt pråmar.

Vi kan även bistå med projektledning av sjötransporter då vi har mångfaldig erfarenhet av flertalet komplicerade och lyckade projekt. Vi uppfyller samtliga av Transportstyrelsens ställda krav.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

070-7434026

thomas.e.ekstrand@gmail.com