Bygga pråm på en pråm
Ett av våra mest intressanta nybyggen som vi utfört, var en pråm som vi byggde ovanpå en utav våra egen pråmar.
Detta nybygge tog månader av fullt manskap som, från grunden, byggde en splitterny pråm till beställaren.

Efter månader av svetsning och en veckas målning så blev resultatet otroligt lyckat.
Se bilder nedanför att se processen samt resultatet.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

070-7434026

thomas.e.ekstrand@gmail.com